Địa chỉ liên lạc

287
Trụ sở Nhà Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính tại Huế:

DÒNG THÁNH TÂM HUẾ

 • Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế
 • Điện thoại: 0234 3825048
 • Website: dongthanhtamhue.net
 • Email liên lạc với Văn Phòng: dongthanhtam@gmail.com

2. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUẾ

 • Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế
 • Điện thoại:0984 775 885
 • Phụ trách ơn gọi: Lm. Giuse Dương Bảo Tịnh, CSC
 • Email liên lạc về ơn gọi: duongbaotinh@gmail.com

3. MỤC VỤ GIÚP BỆNH NHÂN Ở BỆNH VIỆN

Phụ trách mục vụ các bệnh viện tại thành phố Huế

 • Lm. Đaminh PHẠM QUANG VINH, CSC
 • Dòng Thánh Tâm Huế – 67 Phan Đình Phùng, Huế
 • Số điện thoại: 0983 761 664

Phụ trách mục vụ các bệnh viện Trung Ương Huế – Cơ sở 2

 • Lm. Micae NGÔ VĂN THUẬN
 • Giáo xứ Sơn Công, Huyện Phong Điền, Tỉnh Quảng Trị
 • Số điện thoại: 0906 535 796

4. Mọi thắc mắc, góp ý & bài viết xin gửi về:

 • Email : bantruyenthongdtt@gmail.com