Trong bối cảnh nhiều nhà thờ trên toàn thế giới bị đóng cửa vì nạn dịch Covid 19, xin gửi đến bài hát KHAO KHÁT BÁNH THIÊNG, giúp các Kitô hữu có thể dọn mình để RƯỚC LỄ cách thiêng liêng. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả trong bình an của Người.