Xin Mẹ đoái thương – Sáng tác: Tu sĩ Xuân Hồng, CSC * Ca sỹ: Thanh Tâm

184

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fdongthanhtamhue.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2Fxin-m%E1%BA%B9-%C4%91o%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

Tải bài hát tại đây