Lưu trữ hàng ngày: Aug 8, 2020

Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A – Chúa Giêsu đi trên mặt biển

Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên...

Tiểu sử Thánh Đa Minh (1170 – 1221)

Thánh Đa Minh sinh tại Castille, năm 1170. Truyện về tuổi trẻ của Ngài nói tới nhiều điềm báo lạ lùng. Mẹ Ngài, bà...

Thứ bảy tuần XVIII thường niên – Thánh Đaminh – Lòng tin lớn bằng hạt cải

Lời Chúa: Mt 17, 14-19 Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương...
- Advertisment -

Most Read