Lưu trữ hàng ngày: Dec 2, 2020

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ – Rao giảng cho mọi dân tộc

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian,...
- Advertisment -

Most Read