Lưu trữ hàng ngày: Dec 4, 2020

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng – Thiên Chúa chạnh lòng thương

LỜI CHÚA: Mt 9,35 - 10,1.6-8 Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao...
- Advertisment -

Most Read