Lưu trữ hàng ngày: Dec 11, 2020

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng – Gioan Tẩy Giả là Elia

LỜI CHÚA: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến...
- Advertisment -

Most Read