Lưu trữ hàng ngày: Dec 12, 2020

Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B – Có Ðấng mà các ông không biết

Lời Chúa: Ga 1, 6-8. 19-28 Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về...
- Advertisment -

Most Read