Lưu trữ hàng ngày: Dec 13, 2020

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng – Thánh Gioan Thánh Giá – Quyền phép nào?.

LỜI CHÚA: Mt 21, 23-27 Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến...
- Advertisment -

Most Read