Lưu trữ hàng ngày: Dec 14, 2020

Thứ Ba tuần III Mùa Vọng – Dụ ngôn hai người con

LỜI CHÚA: Mt 21, 28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao?...
- Advertisment -

Most Read