Lưu trữ hàng ngày: Dec 18, 2020

Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng – Thiên Chúa ban ơn cho người công chính

LỜI CHÚA: Lc 1, 5-25 Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ...
- Advertisment -

Most Read