Lưu trữ hàng ngày: Dec 19, 2020

Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B – Truyền tin cho cả tôi nữa

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh...
- Advertisment -

Most Read