Lưu trữ hàng ngày: Dec 23, 2020

Thứ Năm tuần IV Mùa Vọng – Kế hoạch yêu thương

LỜI CHÚA: Lc 1, 67-79 Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên...
- Advertisment -

Most Read