Lưu trữ hàng ngày: Dec 24, 2020

Thứ Sáu – CHÚA GIÁNG SINH – Ngôi Lời đã làm người

LỜI CHÚA: Ga 1, 1-18 Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là...
- Advertisment -

Most Read