Lưu trữ hàng ngày: Dec 27, 2020

Thứ Hai – Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH ANH HÀI – Hài Nhi chết vì Chúa

LỜI CHÚA: Mt 2, 13-18 Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông:...
- Advertisment -

Most Read