Lưu trữ hàng ngày: Dec 31, 2020

Thứ Sáu – THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA – Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình – Maria ghi nhớ và suy niệm

LỜI CHÚA: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...
- Advertisment -

Most Read