Lưu trữ hàng ngày: Jan 2, 2021

Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH – Chúng tôi đến để triều bái Người

Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ...
- Advertisment -

Most Read