Lưu trữ hàng ngày: Jan 4, 2021

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. – Phép lạ Bánh hóa nhiều

LỜI CHÚA: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên...
- Advertisment -

Most Read