Lưu trữ hàng ngày: Jan 6, 2021

Thứ Năm đầu tháng, sau lễ Hiển Linh – TẤT CẢ CHO NGƯỜI NGHÈO

LỜI CHÚA: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền...
- Advertisment -

Most Read