Lưu trữ hàng ngày: Jan 8, 2021

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh – Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm...
- Advertisment -

Most Read