Lưu trữ hàng ngày: Jan 10, 2021

Thứ Hai tuần I Thường Niên – HÃY SÁM HỐI

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói:...
- Advertisment -

Most Read