Lưu trữ hàng ngày: Jan 11, 2021

Thứ Ba tuần I Thường Niên – UY QUYỀN CỦA CHÚA GIÊSU

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28 Ðến thành Capharnaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo...
- Advertisment -

Most Read