Lưu trữ hàng ngày: Jan 12, 2021

Thứ Tư tuần I Thường niên – Ðộng lực của việc tông đồ

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc...
- Advertisment -

Most Read