Lưu trữ hàng ngày: Jan 15, 2021

Thứ Bảy tuần I Thường Niên -LỜI THIÊN CHÚA

LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17 Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa...
- Advertisment -

Most Read