Lưu trữ hàng ngày: Jan 17, 2021

Thứ Hai tuần II Thường Niên – Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu – Rượu mới trong bầu da mới

LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng:...
- Advertisment -

Most Read