Lưu trữ hàng ngày: Jan 25, 2021

Thứ Ba tuần III Thường Niên – Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục – Diễn Văn Truyền Giáo

Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước...
- Advertisment -

Most Read