Lưu trữ hàng ngày: Jan 29, 2021

Thứ Bảy tuần III Thường Niên – Chúa Giêsu quyền năng

LỜI CHÚA: Mc 4, 35-41 Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển...
- Advertisment -

Most Read