Lưu trữ hàng ngày: Mar 1, 2021

Thứ Ba tuần II Mùa Chay – Biệt Phái giả hình

Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt...
- Advertisment -

Most Read