Lưu trữ hàng ngày: Mar 4, 2021

Thứ Sáu tuần II Mùa Chay – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy...
- Advertisment -

Most Read