Lưu trữ hàng ngày: Mar 8, 2021

Thứ Ba tuần III Mùa Chay – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải...
- Advertisment -

Most Read