Lưu trữ hàng ngày: Mar 11, 2021

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay – Giới Răn Trọng Nhất

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn,...
- Advertisment -

Most Read