Lưu trữ hàng ngày: Mar 17, 2021

Thứ Năm tuần IV Mùa Chay – Chứng Của Chúa Cha

Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta...
- Advertisment -

Most Read