Lưu trữ hàng ngày: Mar 18, 2021

Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay – Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria – Người Công Chính

Lời Chúa: Mt 1, 16. 18-21. 24a Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng...
- Advertisment -

Most Read