Lưu trữ hàng ngày: Mar 23, 2021

Thứ Tư tuần V Mùa Chay – Ðức Tin Chân Chính

Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong...
- Advertisment -

Most Read