Lưu trữ hàng ngày: Mar 26, 2021

Thứ Bảy tuần V mùa Chay – Người công chính

Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin...
- Advertisment -

Most Read