Lưu trữ hàng ngày: Apr 6, 2021

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH – Trên đường Em-mau

Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, cách Giêrusalem độ...
- Advertisment -

Most Read