Lưu trữ hàng ngày: Apr 19, 2021

Thứ Ba tuần III Phục Sinh – Bánh trường sinh

Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?...
- Advertisment -

Most Read