Lưu trữ hàng ngày: Apr 27, 2021

Thứ Tư tuần IV Phục Sinh – Ðức tin là ánh sáng

Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng...
- Advertisment -

Most Read