Lưu trữ hàng ngày: May 21, 2021

Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh – Làm chứng cho Chúa

Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực...
- Advertisment -

Most Read