Kỳ tuyển vào Thỉnh viện của 14 anh em Đệ tử năm 2021

88
Tiến thân trong đời sống ơn gọi dâng hiến là một hành trình xuyên suốt qua từng giai đoạn. Ở đó, mỗi ứng sinh được huấn luyện một cách toàn diện về mọi lãnh vực của đời sống Kitô hữu và đời sống thánh hiến về: nhân bản, tri thức, tâm linh và mục vụ. Đây là những điều kiện cần và đủ cho mỗi ứng sinh trong hành trình ơn gọi của mình nhất là đối với quý anh em trong kỳ thi tuyển này.
Sáng ngày 9/6 tại nguyện đường Đệ Tử Viện, Cha Antôn Huỳnh Đầy- Phó Bề trên Tổng quyền, trưởng ban đào tạo Dòng Thánh Tâm Huế đã chủ tế Thánh lễ kính Thánh Cả Giuse, cách riêng cầu nguyện cho anh em Đệ tử trong kỳ thi tuyển vào Thỉnh viện niên khóa 2021. Thánh lễ đồng tế còn có sự hiện diện của quý Cha trong Cộng đoàn Trung ương.
Sau quá trình học tập, huấn luyện và khám phá ơn gọi của mình ở giai đoạn Đệ tử, các anh em này đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho hành trình biến đổi theo Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Hành trình đó bắt đầu với kỳ thi tuyển vào Thỉnh viện:
Quy chế đào tạo số 70 nêu rõ: Trưởng ban đào tạo sẽ thành lập ban thâu nhận, gồm ít nhất 3 thành viên thuộc Ban giám đốc Học viện, Ban giám đốc Thỉnh viện, và Ban giám đốc Đệ tử viện để tổ chức thi tuyển và kiểm tra vào thỉnh viện với các môn:
§1. Các môn thi: Anh văn, Việt văn và Giáo Lý.
§2. Kiểm tra kỹ năng cơ bản: âm nhạc, tin học văn phòng và linh hoạt viên.

 

Trong ngày thi đầu tiên 9/6 anh em sẽ tham gia hai môn thi: Việt văn và Anh văn, mặc dầu còn có đó những sự lo lắng và hồi hộp, nhưng với sự động viên và khích lệ của quý Anh trong ban giám đốc, anh em đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin để hoàn thành những môn thi của mình.
Các môn thi còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức vào những ngày tiếp theo. Xin Thánh Tâm Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Cả Giuse luôn đồng hành và hướng dẫn quý anh em trong những ngày thi tiếp theo để đạt được kết quả như lòng sở nguyện.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Quang (Đệ Tử viện)