Monday, September 20, 2021

Thiên Chúa đặt để trái tim Ngài nơi chúng ta

THIÊN CHÚA ĐẶT ĐỂ TRÁI TIM NGÀI NƠI CHÚNG TA

Dnl 6,4-9.

4Nghe đây, hỡi Ít-ra-enĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. 5Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). 6Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng. 7Anh (em) phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, 8phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, 9phải viết lên khung cửa nhà anh (em), và lên cửa thành của anh (em).

Dnl 7,6-11.

6Thật vậy, anh (em) là một dânthánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) đã chọn anh (em) từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người.

7ĐỨC CHÚA đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. 8Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà ĐỨC CHÚA đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập. 9Anh (em) phải biết rằng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành: cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. 10Còn ai thù ghét Người, thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết; với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. 11Vậy anh (em) phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) đem ra thực hành.

Tình yêu khôn tả mà Thiên Chúa dành cho Israel được lý giải qua việc Ngài thiết lập mối dây liên kết mang ơn cứu độ đến với dân tộc này. Chính Ngài đã “đem lòng quyến luyến” Israel (Dnl 7,7); chọn họ giữa biết bao nhiêu dân tộc khác trên trái đất, đơn thuần chỉ vì Ngài khao khát yêu thương họ. Tác giả sách Đệ nhị luật đã chắt lọc từ ngữ để nhằm diễn tả tình yêu say đắm và tận tâm mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Một điều hiển nhiên là mọi dân tộc dưới trần đều thuộc về Thiên Chúa, nhưng Israel lại đặc biệt được chọn để trở nên “gia sản thuộc sở hữu riêng của Thiên Chúa” (Dnl 7,6). Và bởi vì Israel chiếm một vị trí quan trọng trong con mắt của Ngài, nên họ được mời gọi phải trở nên thánh thiện và phải luôn sống trong mối dây thân tình với Ngài.

Tuy nhiên, việc được Thiên Chúa chọn lựa và yêu thương không được là nguyên cớ làm cho Israel trở nên tự mãn, vì tự bản chất, họ không xứng đáng với tình yêu quá đỗi cao vời ấy. Ngay khi được chọn, họ đã chẳng có một đặc điểm gì lôi cuốn hay những thành tựu nổi trội nào để có thể được Thiên Chúa chọn lựa và yêu thương. Thay vào đó, Dnl 7,7 đã chỉ ra những điều hoàn toàn ngược lại. Vậy lý do để Thiên Chúa quyết định yêu thương họ là gì? “Bởi Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Dnl 7,8). Một lý do rất đơn giản và cũng thật đẹp. Đó là một tình yêu chân thành, trung tín và kiên vững.

Việc được trở nên là một dân được tuyển chọn của Thiên Chúa hàm chứa nhiều ý nghĩa đối với đời sống của dân tộc Israel. Thiên Chúa muốn phản chiếu chính Ngài lên trên chính dân mà Ngài đã chọn làm của riêng: Ngài yêu thương và giữ giao ước với họ, đối lại, họ cũng phải yêu mến Ngài với trọn con tim và giữ những điều răn mà Ngài truyền dạy. Trong mối tương quan này không có chỗ cho sự dửng dưng và trung dung. Họ hoặc phải yêu mến Thiên Chúa hoặc phải từ chối Ngài mà thôi (Dnl 7,10). Một khi Israel đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, thì họ sẽ được sống dư tràn. Tình yêu của Thiên Chúa luôn liên lỉ và không ngừng lan tỏa “cho muôn thế hệ” (Dnl 7,9).

Shema (Kinh tin kính của người Israel) là trung tâm của sách Luật đã được trao ban qua trung gian Mose. Mọi điều khác đều xoay quanh Shema. Vốn được đặt theo từ đầu tiên được ghi trong sách Luật “Nghe đây”, Shema là những lời kinh nguyện chính yếu trong cử hành phụng vụ hàng ngày của Do Thái giáo. Nó bao hàm cả sự xác tín về Thiên Chúa cũng như lời mời gọi quy hướng về Ngài.

Chức năng đầu tiên của Shema là lời khẳng định Thiên Chúa là nguồn cội và tâm điểm cho sự tồn tại của Israel. Lời công bố về Thiên Chúa có thể được dịch theo hai cách: Thiên Chúa độc nhất hoặc Thiên Chúa duy nhất. Israel phải sống với ý nghĩa của cả hai cách dịch ấy: Thiên Chúa độc nhất là Thiên Chúa chúng ta và Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Bởi vì Thiên Chúa là duy nhất và không chia tách nên tình yêu và lòng trung tín mà Israel dành cho Ngài cũng phải là tình yêu không chia sẻ.

Lời mời gọi Israel yêu mến Thiên Chúa được khởi đi từ việc Thiên Chúa đã dành tình yêu của Ngài cho họ trước, xoay quanh lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã đành cho dân của Ngài. Thư thứ nhất của thánh Gioan trình bày “Chúng ta yêu mến vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19). Điều này cho chúng ta thấy ngay cả việc chúng ta yêu mến Thiên Chúa cũng chính là một hồng ân của Ngài. Sở dĩ chúng ta có thể yêu mến là bởi vì chúng ta đã thấy mình được yêu thương trước. Tình yêu này không đòi hỏi một sự đáp trả duy cảm tính, nhưng hàm ngụ tới một mối liên kết dựa trên lòng trung tín, chân thành và bắt chước.

Tình yêu mà Israel dành cho Thiên Chúa phải “hết lòng hết dạ”. Sự toàn hảo và duy nhất của Thiên Chúa phải được đáp trả bằng cả trái tim và trọn hữu thể con người. “Hết lòng hết dạ” nghĩa là yêu mến với trọn ý muốn, dự định và tận tâm. “Hết tâm hồn” nghĩa là yêu với tất cả những đam mê và khao khát mà chúng ta có. Còn “hết cả trí khôn” nghĩa là yêu mến với sự ưng thuận siêu việt, một đời sống luôn luôn quy hướng về Chúa là Đấng “trên hết mọi sự”.

Nếu những lời trên thực sự là trung tâm của giao ước, thì khi đó, dân Thiên Chúa phải tuân hành những gì? Trước hết, họ phải đặt những điều ấy trong tim mình (Dnl 6,6). Việc tuân giữ những điều răn của Thiên Chúa không đơn thuần chỉ là thực thi những hành động có tính cách pháp lý ở bên ngoài. Nhưng hơn thế, lòng trung thành yêu mến phải là một sự chọn lựa đến từ con tim bên trong và đồng thời được biểu lộ ra bằng những hành động bên ngoài. Một chuỗi những hành động được đưa ra giúp chúng ta nhận thấy một sự thúc bách mạnh mẽ và dồn dập nơi những lời mời gọi: “Tuân giữ những điều này…..Ghi tạc vào lòng….Lặp lại cho con cháu…..Buộc vào tay….Mang trên trán…..Viết lên khung cửa….(Dnl 6,6-9). Bên cạnh đó còn phải dạy lại cho các thế hệ mai sau, nói về chúng ở mọi nơi và mọi lúc. Đây là việc mà dân Thiên Chúa chọn phải thực thi cho đến muôn đời với một lòng tôn kính và trung thành.

Việc gắn những thẻ lề luật lên trán và lên tay nghĩa là đưa một người nào đó bước vào đời sống thiêng liêng cá vị với Thiên Chúa. Viết những lời ấy lên khung cửa nghĩa là làm cho chúng trở nên một phần thiết yếu trong đời sống gia đình của mỗi người. Gắn những lời ấy trên cổng thành, nơi diễn ra cuộc sống thường nhật của mọi người, có nghĩa là làm cho chúng trở nên thực sự quan trọng và cần thiết cho cộng đồng. Các tín hữu cần phải biết sống tình yêu của mình theo những ý nghĩa trên đây theo những cách thế thích hợp: yêu mến hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.

Suy gẫm và tự vấn:

  • Sự khác biệt nào có thể nhận thấy nơi bản thân tôi khi tôi ý thức rằng mình được Thiên Chúa mời gọi và chọn làm người thuộc trọn về Chúa?

  • Việc nhận thức được Thiên Chúa yêu mến trước có giúp tôi dễ dàng hơn để yêu mến Thiên Chúa và anh em mình không? Tại sao việc đi bước trước trong tình yêu lại quan trọng và cần thiết trong đời sống yêu thương của mỗi người chúng ta?

  • Bằng cách nào một biểu tượng tôn giáo bên ngoài có thể thúc đẩy và gợi lên tâm tình yêu mến bên trong của mỗi người chúng ta?

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng duy nhất và hằng hữu. Con cảm tạ Chúa vì đã yêu mến và chọn chúng con như là sở hữu riêng của Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa với trọn con tim của con. Xin tuôn đổ xuống trên con hồng ân của Chúa để con biết yêu Chúa hết lòng trong đời sống của riêng con, cũng như trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn của con. Amen.

Thành Tâm

Tuyển tập “Những Bài Suy Gẫm về Tình Yêu Thiên Chúa và Tình Yêu Thánh Tâm Chúa Giê-su Cho Nhân Loại Ngang Qua Những Trích Đoạn Kinh Thánh”

Lược dịch theo nguyên tác: The Sacred Heart of Jesus by Stephen J. Binz

BÀI LIÊN QUAN

22,465Thành viênThích
2,941Người theo dõiTheo dõi
18,400Người theo dõiĐăng Ký
SUY NIỆM VỀ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSUspot_img

BÀI MỚI NHẤT