Tầm nhìn Giáo hội học và Mục vụ về độc thân...

TẦM NHÌN GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ VỀ ĐỘC THÂN LINH MỤC Benoit XVI, Cardinal Robert Sarah, Des Profondeurs de nos coeurs, Fayard 2020. Từ đáy lòng...

Đi tu là gì ?

Chúa Nhật 4 Phục Sinh được gọi là ngày Chúa Chiên Lành. Đó chính là Đức Giêsu Kitô luôn chăm sóc đoàn chiên của...

Đừng đi ngủ mà không có một lời cám ơn Chúa...

Dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, đừng bao giờ để cho một ngày trôi qua mà chẳng có một lời...