Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6: cầu nguyện cho...

Trong video ý cầu nguyện của tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong tháng 6 cầu nguyện cho những người...