Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022

Mừng kính thánh Tôma Trần Văn Thiện – Bổn mạng Thỉnh viện Dòng Thánh Tâm Huế

“Máu các thánh tử đạo làm trổ sinh các tín hữu”- Lời xác quyết của Tertullianô đã quảng diễn thật đúng giá trị của...

Nghi thức gia nhập Thỉnh Viện của 17 tân Thỉnh sinh niên khóa 2020-2022

Trải qua thời gian học tập và tìm hiểu ơn gọi tại môi trường Đệ Tử Viện, hôm nay 17 Thỉnh sinh đã bước...

BÀI MỚI NHẤT