Sunday, October 17, 2021

Tại sao các ngày thứ Sáu Mùa Chay chúng ta lại...

Bạn có biết tại một số thành phố Công giáo  trong suốt mùa chay, các nhà hàng hầu như chỉ quảng cáo một món...

Học hỏi Phúc âm CN 4 PS A, Lm Antôn Nguyễn...

Lời Chúa: Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà...

Sách DOCAT – cuốn cẩm nang cho người trẻ

Sách DOCAT là cuốn cẩm nang hành động cho người trẻ nhìn ra đâu là kim chỉ nam cho sự dấn thân trong lĩnh...