Thứ Hai, Tháng Hai 6, 2023

Tâm sự người công chính (Mt 1,18-24)

Văn bản Thánh Kinh: Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai...

BÀI MỚI NHẤT