Thứ Năm tuần 11 thường niên. Lời cầu nguyện của Chúa...

Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân...

Thứ Tư tuần 11 thường niên. Đạo đức thực sự vì...

Lời Chúa: Mt 6, 1-6, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công...

Thứ Ba tuần 11 thường niên. Yêu thương kẻ thù, để...

Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và...

Thứ Hai tuần 11 thường niên. Ðừng báo thù

Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền...

Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B. Nước Thiên Chúa...

Lời Chúa: Mc 4,26-34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Mẫu mực trong...

Lời Chúa: Lc 2, 41-52 Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa...

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn...

Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong...

Thứ Năm tuần 10 thường niên. Phải sống công chính hơn

Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ...

Thứ Tư tuần 10 thường niên. Kiện toàn lề luật

Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề...
Muối và Ánh sáng

Thứ Ba tuần 10 thường niên. Muối và Ánh Sáng

Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người...

Thứ Hai tuần 10 thường niên. Phúc thay!

Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn...

Chúa nhật tuần 10 Thường Niên năm B. Lễ Mình Máu...

Lời Chúa: Mc 14,12-16.22-26 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ...

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên. Thánh Bôniphát, giám...

Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật...

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên. Lời Chúa ứng...

Lời Chúa: Mc 12, 35-37 Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu...

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên. Thánh Carôlô Loan-ga...

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn,...

Thứ Tư tuần 9 thường niên. Thiên Chúa sự sống

Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và...

Thứ Ba tuần 9 thường niên. Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ...

Lời Chúa: Mc. 12, 13-17 Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu...

Thứ Hai tuần 9 thường niên – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG...

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà...

Chúa nhật 30/05/2021, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng, sự hợp...

Lời Chúa: Mt 28,16-20 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông...

Thứ Bảy tuần 8 thường niên. Ai hơn ai?

Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền...