Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh – Cửa ngõ vào Nước...

Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm...

Thứ sáu tuần 19 thường niên – Hãy sống chung thuỷ...

Lời Chúa: Mt 19, 3-12 Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy...

Chúa Nhật CHÚA THĂNG THIÊN năm A – Di Chúc Chúa...

Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi...

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B – Hãy tỉnh thức

Lời Chúa: Mc 13, 33-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu...

Chúa Nhật tuần III Phục Sinh năm A – Hai môn...

Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Giêrusalem độ...

Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm B – Gia đình...

Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến...

Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA....

22/07 – Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. "Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?" * Vốn là...

Thứ Hai tuần XXVI Thường Niên – Người cao trọng nhất

Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất....

Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A – Ách Ta êm...

Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha...

Thứ Hai tuần XIV Thường Niên – Chạm đến

Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy...

Thứ sáu tuần XIII Thường Niên – THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ...

Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên – Ăn chay đẹp lòng...

Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi...

Thứ Năm tuần XXVII Thường Niên – Hiệu Lực Của Lời...

Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm...

Thứ Năm tuần III Phục Sinh – Tin vào Lời Chúa...

Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai...

Thứ Sáu tuần XXIX Thường Niên – Dấu Chỉ Của Thời...

  Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía...

Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A – Năm chiếc bánh...

Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người...

Thứ Bảy, tuần III Phục sinh – Biết chọn lựa

Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự...

Thứ Năm tuần VII Phục Sinh – Sống trong hiệp nhất

Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng...

Thứ Tư tuần IV Phục Sinh – Ðức tin là ánh...

Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng...

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh – Cầu nguyện nhân danh...

LỜI CHÚA : Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha...