Thứ Tư tuần 11 thường niên. Đạo đức thực sự vì...

Lời Chúa: Mt 6, 1-6, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công...

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ –...

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian,...

Chúa Nhật tuần 11 Thường Niên năm B. Nước Thiên Chúa...

Lời Chúa: Mc 4,26-34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh – Cầu nguyện nhân danh...

LỜI CHÚA : Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha...

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B. Đời Tông Đồ

Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các...

Thứ hai tuần 17 thường niên – Hạt cải và nắm...

"Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình” Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác...

Thứ Tư tuần XXVIII Thường Niên – Yêu thương là linh...

Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập...

Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất năm B – Gia đình...

Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến...

Thứ bảy tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ....

* Giacôbê là con ông Dêbêđê, là anh của thánh Gioan và là bạn của thánh Phêrô. Đây là những người dân chài ở...

Thứ Hai tuần III Thường Niên – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ...

Lời Chúa: Mc 16, 15-18 Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: ”Các con hãy đi khắp thế gian,...

Thứ Bảy tuần XV Thường Niên – Người tôi tớ hiền...

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người....

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh – Bến bờ bình an

Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum....

Thứ Năm tuần 1 thường niên – ĐỨC TIN BAN SỰ...

LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài...

ĐTC Phanxicô: Chúng ta muốn để lại cho con em mình...

Ngày 25/5, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video nhân dịp Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện công bố...

Thứ Bảy tuần I Thường Niên -LỜI THIÊN CHÚA

LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17 Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa...

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH – Ðau khổ là...

Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra...

Thứ Sáu tuần XV Thường Niên – Con Người là chủ...

Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt...

Thứ Năm tuần VII Phục Sinh – Sức mạnh của hiệp...

Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng...

Thứ Sáu – THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA – Ngày thế...

LỜI CHÚA: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng – Gioan Tẩy Giả là...

LỜI CHÚA: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến...