Chúa Nhật XIII Thường Niêm Năm B: Đích đến của đức...

Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh...

Thứ Năm tuần XXIV Thường Niên – Yêu mến nhiều, tha...

Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người...

Thứ Tư tuần XXX Thường Niên – Chọn Lựa Của...

Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng...

Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh – Đứng Về Phía Chúa

  Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con...

Thứ Hai tuần I Thường Niên – HÃY SÁM HỐI

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói:...

Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A – Tuyên xưng Đức...

Lời Chúa: Mt 16, 13-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các...

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay – Tha thứ

Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ...

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh – Mục tử nhân lành

Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên....

Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay – Thánh Giuse, bạn trăm...

Lời Chúa: Mt 1, 16. 18-21. 24a Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng...

Chúa nhật lễ lá Năm B : Ý nghĩa cuộc khổ...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B : MC 14,1-15,47 Ý NGHĨA CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU  Bài Tin Mừng hôm nay muốn giúp Ki-tô hữu...

Thứ sáu tuần XIII Thường Niên – THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ...

Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không ở cùng với các ông, khi...

Thứ Hai 20/07/2020 – Thứ hai tuần 16 thường niên –...

Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy...

Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên – Ðồng Xu Bà Góa...

Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật...

Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên – Dụ Ngôn Người Gieo...

Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu....

Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA....

22/07 – Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. "Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?" * Vốn là...

Thứ Sáu tuần XXX Thường Niên – Yêu thương là linh...

Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những...

Thứ tư tuần 19 thường niên – Yêu thương trong cầu...

Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy...

Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng – Chủ quan, phiến diện

LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống...

Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A – Kho tàng Nước...

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó" Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng...

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Không bao giờ đối...

https://youtu.be/M6qIcwPFc4c Kinh Truyền Tin với Đức Thánh ChaNgày 21.2.2021, Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B KHÔNG BAO GIỜ ĐỐI THOẠI VỚI MA QUỶ Chuyển ngữ: Ngọc...